Nejčastější otázky

Na co se nás často ptáte

Zkraťte si cestu a podívejte se přímo na oblasti otázek, které vás zajímají

Nejčastější otázky

Obecné

Je ScioLink jen proctoringová aplikace?

ScioLink nabízí mnohem víc. Umožní vám komplexní realizaci online přijímacích zkoušek. Připravíme v něm testy, zorganizujeme testování, nastavíme kontrolu dodržování pravidel pomocí proctoringu a testy v aplikaci i vyhodnotíme.

Mohu ScioLink propojit s naším školním Learning Management Systémem (LMS)?

Napřímo to momentálně nejde. Dokážeme ovšem zajistit import testových otázek z jiných systémů, např. z Moodle.

Pro jaký typ testování se ScioLink hodí?

ScioLink jsme vyvinuli především pro tzv. high-stakes zkoušky, při kterých je zásadní kontrola regulérnosti. Díky proctoringu tedy ScioLink nejvíc vynikne při přijímacích zkouškách. Velmi dobře však poslouží i při tzv. low-stakes zkouškách, BOZP testování nebo ověřování znalostí jazyků. ScioLink nabízí velkou flexibilitu – umožňuje připravit zkoušky z různých typů úloh, využijete i video či audio ukázky, nastavíte různá pravidla pro procházení testem, náhodné míchání pořadí odpovědí nebo možnost vracet se k předchozí otázce.

Lze ScioLink použít i mimo univerzitní prostředí?

Ano. Uplatníte ho pro jakýkoliv systém standardizovaného testování. Škála je neomezená – profesní certifikace, oborové testy, HR agenda, jazykové zkoušky aj.

Je online zkouška srovnatelná s prezenční zkouškou?

Ano. V online prostředí jsme úspěšně realizovali desítky tisíc high-stakes zkoušek a provedli jsme psychometrické analýzy. Některým účastníkům vyhovuje online prostředí, jiní preferují prezenční formu zkoušky. Na individuální úrovni se tedy mohou výsledky účastníků lišit, z pohledu celé skupiny jsou však rozdíly statisticky nevýznamné.

Co když zkoušenému vypadne internetové připojení?

Výpadek internetu nemá na průběh zkoušky se ScioLinkem vliv. Během dvouhodinové zkoušky postihne krátkodobý výpadek připojení nemalé procento účastníků. U běžných LMS a proctoringových aplikací to může narušit celistvost dat, ScioLink však v průběhu zkoušky neodeslaná data průběžně ukládá do paměti webového prohlížeče – i při výpadku internetu. Po obnovení připojení jsou data bezpečně odeslána na server.

Nejčastější otázky

Regulérnost zkoušky

Rozhoduje o regulérnosti zkoušky umělá inteligence (AI)?

Algoritmy umělé inteligence jsou ve ScioLinku pouze pomocník. Usnadňují lidským hodnotitelům detekci nestandardních momentů v průběhu zkoušky. Konečný verdikt nikdy nedělá AI. Zkoušku vždy vyhodnotí proškolený specialista. Zapojení jsou až tři nezávislí lidští hodnotitelé.

Jak časté je podvádění během online zkoušek?

Z naší zkušenosti podvádí méně než 1 % zkoušených. Častěji dojde k neúmyslnému porušení pravidel – zkoušený například řádně neukáže na webkameru svůj pokoj a pracovní desku stolu.

Jak nastavit pravidla online zkoušky?

Nastavujeme je vždy na míru každému testování a vycházíme z požadavků, které stanovíte vy. Doporučíme vám best practice, jako například povinnou identifikaci zkoušených nebo sken místnosti.

Nejčastější otázky

Průběh spolupráce

Jak probíhá spolupráce s týmem ScioLinku?

Nejprve se dohodneme na rozsahu a termínech zkoušek. Po uzavření smlouvy nám předáte seznam zkoušených a testy. Společně nastavíme pravidla online zkoušky, abychom zajistili férovost a transparentnost. Pak je už vše na nás. Účastníky oslovíme, předáme jim veškeré informace o průběhu a podmínkách zkoušky a rozešleme jim pozvánky. Několik dnů před zkouškou účastníci absolvují tzv. povinnou kontrolu zařízení, při které si vyzkouší ScioLink nanečisto. Po dokončení zkoušky zpracujeme výsledky – jedná se o dvoukolové hodnocení záznamů lidskými hodnotiteli, kterým pomáhá umělá inteligence. O regulérnosti vždy rozhodne vyškolený hodnotitel. Kompletní výsledky včetně rozhodnutí o regulérnosti zkoušky dostanete do 3–7 dnů.

Co dělat, když nám uchazeči píšou dotazy?

Připravíme pro vás odpovědi na FAQs, ale můžete veškeré dotazy přesměrovat na nás. Zodpovíme je obratem. Během spolupráce je uchazečům k dispozici naše zákaznická podpora.

Můžeme sami vidět záznamy zkoušených?

Běžně to neděláme kvůli zachování bezpečnosti osobních dat uchazečů. Pokud ale dojde k odvolání konkrétního člověka, na požádání vám v zabezpečeném režimu záznam jeho zkoušky zpřístupníme. Obecně platí, že minimalizujeme okruh lidí s přístupem k záznamům – pracují s nimi jen proškolení pracovníci. A záznamy uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu, kterou společně stanovíme ve smlouvě.

Splňujete podmínky GDPR?

My jako Scio vystupujeme v roli zpracovatele údajů, správcem osobních údajů jste vy. Veškeré nakládání s osobními údaji ošetříme ve smlouvě o spolupráci, kterou společně uzavřeme. Řídíme se přísnými principy: před zkouškou udělují uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů, se záznamy zkoušek pracují naši proškolení pracovníci, jejichž okruh je co nejmenší, a záznamy ze zkoušek uchováváme jen po dobu nutnou pro zpracování výsledků.

Sbíráte biometrická data uchazečů?

Ne. Z našeho pohledu se jedná o neoprávněný zásah do práv uchazečů.

Kdo všechno má k záznamům přístup?

Počet osob s přístupem k záznamům je omezen. Běžně zkoušku hodnotí dvě na sobě nezávislé osoby. Ke všem záznamům mají přístup pouze jednotky pracovníků Scio kvůli zajištění technického provozu systému.

Jaká data o uchazečích sbíráte?

Sbíráme jen minimum dat nutných k vyhodnocení regulérnosti zkoušky – (1) údaje k identifikaci uchazeče jako jméno, příjmení, fotografie a datum narození, (2) video a audio záznam zkoušky, (3) video záznam aktivit na ploše počítače uchazeče a (4) data o běžících procesech na počítači uchazeče.

Nejčastější otázky

Přístupnost

Jaké jsou technické nároky ScioLinku?

Hardwarová náročnost je nízká a podle našich zkušeností ji splní téměř každý. Prakticky to znamená:
  • operační systém Windows 10 nebo Windows 11 (pouze x64); macOS Sierra 10.12 nebo novější,
  • připojení k internetu s rychlostí alespoň 8 Mb/s stahování a 1 Mb/s nahrávání,
  • procesor operující na frekvenci alespoň 2,0 GHz, operační paměť: s kapacitou alespoň 8 GB,
  • alespoň 2 GB volného prostoru na disku pro záznam a ukládání dat v průběhu zkoušky (v případě výpadku připojení se záznam odesílá se zpožděním),
  • internetový prohlížeč: pouze nejnovější verze Google Chrome (povolení pro cookies, JavaScript a HTML5),
  • rozlišení displeje nejméně 1024×768 px,‍
  • webová kamera s rozlišením alespoň 480×360 px a mikrofon, obojí může být vestavěné i externí, webkamera či notebook musí umožňovat manipulaci tak, aby bylo možné natočit 360° pohled do místnosti.

Splní uchazeči výše uvedené požadavky na hardware?

Pro většinu uchazečů to není problém. Tyto technické parametry splňují běžné dostupné počítače.

Proč je možné dělat zkoušku pouze v prostředí Google Chrome?

Naše řešení vzdáleného dohledu využívá funkce dostupné pouze v prohlížeči Google Chrome.

Splňujete podmínky GDPR?

My jako Scio vystupujeme v roli zpracovatele údajů, správcem osobních údajů jste vy. Veškeré nakládání s osobními údaji ošetříme ve smlouvě o spolupráci, kterou společně uzavřeme. Řídíme se přísnými principy: před zkouškou udělují uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů, se záznamy zkoušek pracují naši proškolení pracovníci, jejichž okruh je co nejmenší, a záznamy ze zkoušek uchováváme jen po dobu nutnou pro zpracování výsledků.

Sbíráte biometrická data uchazečů?

Ne. Z našeho pohledu se jedná o neoprávněný zásah do práv uchazečů.

Kdo všechno má k záznamům přístup?

Počet osob s přístupem k záznamům je omezen. Běžně zkoušku hodnotí dvě na sobě nezávislé osoby. Ke všem záznamům mají přístup pouze jednotky pracovníků Scio kvůli zajištění technického provozu systému.

Jaká data o uchazečích sbíráte?

Sbíráme jen minimum dat nutných k vyhodnocení regulérnosti zkoušky – (1) údaje k identifikaci uchazeče jako jméno, příjmení, fotografie a datum narození, (2) video a audio záznam zkoušky, (3) video záznam aktivit na ploše počítače uchazeče a (4) data o běžících procesech na počítači uchazeče.

Nejčastější otázky

Bezpečnost dat

Kde jsou data uložena?

Ukládáme je v Evropské unii s pomocí služby Microsoft Azure – řešení, které běžně využívají banky nebo státní instituce.

Jak jsou zabezpečena data, která vám předáme?

K osobním datům zkoušených, zadání testů a dalším citlivým údajům má přístup jen omezené množství osob. ScioLink je zabezpečený na nejvyšší možné úrovni.

Je platforma Microsoft Azure dostatečně bezpečná pro uchování citlivých dat?

Ano. Službu využívají i banky a státní instituce.

PRVNÍ KROK JE NA VÁS

Vším vás provedeme

Kontaktujte nás