BLOG

Online přijímačky na lékařskou fakultu v Martině: více uchazečů o studium a místo 30 lidí řeší testy pouze 4 zaměstnanci

Online přijímačky na lékařskou fakultu v Martině: více uchazečů o studium a místo 30 lidí řeší testy pouze 4 zaměstnanci

Od pandemie spolupracujeme s Jesseniovou lékařskou fakultou UK v Martině. Zajišťujeme online přijímací zkoušky na studijní programy ve slovenštině i angličtině. Díky ScioLinku řeší přijímačky jen zlomek zaměstnanců a počet uchazečů o studium vzrostl o 5 %. Přečtěte si detaily dlouhodobé spolupráce se slovenskou univerzitou.

COVID-19 způsobil revoluci v přijímacích testech na vysoké školy

O čem se ještě v únoru 2020 převážně jen diskutovalo, to nabralo od jara rychlý spád. Vysoké školy v celé Evropě zjistily, že stávající model prezenčních přijímacích zkoušek při lockdownech neobstojí, a hledaly optimální online řešení.

Na Jesseniově lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině byla situace ještě naléhavější, protože škola nabízí studijní program Všeobecné lékařství ve slovenštině a angličtině. Zatímco uchazeči ze Slovenska by přeci jen mohli přijímačky složit klasickým způsobem, u zahraničních zájemců (Norsko, Island, Německo aj.) to kvůli cestovním omezením nepřipadalo v úvahu.

Škola se tedy rozhodla přijímací řízení digitalizoval a oslovila nás jako partnera, který má na českém a slovenském trhu s testováním studentů největší zkušenosti.

Nejprve jsme zprostředkovali zahraniční řešení online přijímaček

Do vývoje ScioLinku jsme se naplno pustili na jaře 2020. Lékařské fakultě jsme tedy už při prvních jednáních řekli, že potrvá několik měsíců, než bude naše řešení k dispozici. Nabídli jsme jim však alternativu – zorganizujeme přijímací zkoušky přes zahraniční platformu, kterou později nahradíme odladěným ScioLinkem.

Vybrali jsme platformu, která nejvíc odpovídala požadavkům fakulty, a přijímačky připravili. „Vzali jsme si na starosti kompletní realizaci zkoušky na míru z biologie, chemie a fyziky, včetně komunikace se studenty,“ vzpomíná na začátek spolupráce Jáchym Vintr, Product Owner ScioLinku. Prakticky to znamenalo:

  • úpravu testovacích otázek, aby se lépe hodily na online prostředí,
  • definování pravidel testu pro zajištění férového průběhu,
  • vytvoření webové stránky s informacemi pro studenty
  • a odeslání infomailu uchazečům s instrukcemi.

Stali jsme se takovým průvodcem po světě online testování. Fakultě jsme například doporučili snížit počet otázek z původních 160 na 80. „Při zkoušce není možné opustit pracovní místo a nezkrácená varianta testu by zabrala více než dvě hodiny, což je pro studenty už velmi nekomfortní,“ vysvětluje Vintr.

Pokud vás zajímají detaily o pravidlech a průběhu online testování, zjistíte je v samostatném článku >>

Přes ScioLink skládají zkoušky na medicínu více než dva tisíce studentů ze Slovenska, Norska, Islandu a dalších zemí.

Zahraniční řešení jsme nahradili ScioLinkem

Lékařská fakulta díky online přijímacím zkouškám nabrala stovky studentů a byla se spoluprací spokojená. Jakmile jsme dokončili vývoj ScioLinku, škola souhlasila s využitím našeho řešení. „Hlavní výhodou je naše plná zodpovědnost za technické řešení platformy. Máme všechno pod kontrolou, a kdyby se cokoliv stalo, nemusíme se obracet na zákaznickou podporu v Anglii, Indii nebo Filipínách,“ popisuje Vintr.

V roce 2022 jsme tedy přes ScioLink zorganizovali přijímací zkoušky pro tuzemské i zahraniční uchazeče. Parametry testu zůstaly stejné:

  • biologie, chemie a fyzika,
  • 80 otázek, 80 minut, jen jedna správná odpověď
  • a možnost použít papír na poznámky.

„Během pěti dnů jsme takto otestovali 1400 uchazečů o studium ve slovenštině a 800 zahraničních studentů, kteří chtěli v Martině studovat anglický obor,“ doplňuje Vintr s tím, že škola od nás získala kompletní výsledky do týdne.

Hlavní přínosy online přijímaček z pohledu vysoké školy

1. Organizaci zkoušek řeší za fakultu jen 4 zaměstnanci

Přípravu, realizaci i vyhodnocení zkoušky řešíme za Lékařskou fakultu my. Čím se v Martině dříve zabývalo 30 zaměstnanců, to teď zvládají 4 lidé.

2. Počet uchazečů o studium vzrostl o 5 %

Narostl počet uchazečů i poměr studentů, kteří se zkoušky reálně zúčastnili. Na prezenční zkoušku se obvykle dostavilo 80–85 % přihlášených, online zkoušku absolvuje 95 % přihlášených.

3. Úspěšnost studentů je srovnatelná s prezenční formou zkoušky

Rozdíl v dosažených výsledcích se pohybuje na úrovni desetin procenta.

4. Rychlejší výsledky

Díky online formě odpadá přepisování dat z papíru do systému, snižuje se i možnost chyb. Zaměstnanci fakulty se mohou věnovat jiné agendě a uchazeči se dříve dozvědí, jak dopadli. Výsledky každého termínu má Lékařská fakulta k dispozici nejpozději do týdne.

5. Odpadlo cestování zaměstnanců do ciziny

Fakulta už nemusí vypravovat zaměstnance na služební cesty za účelem organizace přijímaček v zahraničí. Zbavila se i pronajímání prostor v cizině a další administrativy. Škola tím šetří stovky tisíc korun.

„Již třetím rokem organizujeme online přijímací zkoušky společně s nástroji Scio. Mohli jsme aplikovat vlastní testy, přizpůsobit si čas i datum konání a ušetřit na testovacích centrech v zahraničí, ale i interní zdroje na fakultě. Tým Scio nás uvedl do věcí, se kterými jsme dosud neměli zkušenost, převzali jsme jejich know-how i ohledně organizování zkoušek. Ceníme si také dobré informovanosti a technické podpory vůči našim uchazečům.” Juraj Mokrý, proděkan fakulty

Přečtěte si, jak ScioLink zefektivnil přijímací zkoušky na brněnskou architekturu >>

PRVNÍ KROK JE NA VÁS

Vším vás provedeme

Kontaktujte nás