BLOG

Online zkoušky: kdy se vyplatí nejvíc

Online zkoušky: kdy se vyplatí nejvíc

Největší přínos má online testování se vzdáleným proctoringem u přijímaček na vysoké školy, státnic a podobných high-stakes zkoušek. Uplatnění ale najde i při rozřazování studentů podle jazykových znalostí nebo ve firemním vzdělávání. Zjistěte, kdy pro vás má řešení jako ScioLink smysl.

Online vzdělávání už není varianta B

Začneme jednoduchým příkladem z doby před pandemií. Pokud se chtěl člověk od Olomouce naučit německy, jeho první kroky obvykle vedly do jazykové školy. Vybral si kurz, zaplatil školné a následující půlrok docházel v domluvený čas do příslušné učebny. Mohlo to být fajn, mohl to být propadák. Záleželo na motivaci studenta i schopnostech učitele.

Pandemie a technologický pokrok však nabořily zažité pořádky. Motivace studenta i schopnosti učitele jsou sice pořád stejně důležité jako kdysi, ale lidé zjistili, že co fungovalo naživo, funguje i online. A mnohdy i lépe. Stejně jako jsme si zvykli na objednávání taxi přes mobil, je pro nás automatické i online vzdělávání.

 • Šetří čas,
 • je pohodlné
 • a rozšiřuje možnosti.

Proč se při výběru lektora omezovat na nabídku ve stotisícovém městě, když na internetu na pár kliknutí najdete tisíce učitelů němčiny od Štýrského Hradce po Brémy?

Smyslem vzdělávání nejsou známky. Ale někdy je test zásadní.

Člověk se vzdělává kvůli znalostem, ale testování je pořád velmi důležité

S online vzděláváním úzce souvisí i testování. Ne vždy je nutné nabyté znalosti prověřovat, ale v určitých situacích se zkoušení nevyhnete. U běžných zkoušek se lektor může spolehnout na fair play ze strany studentů. Pokud však zkouška souvisí s důležitou certifikací, přijetím ke studiu nebo zdoláním zásadního milníku studia, je nezbytné zajistit férové podmínky pro všechny.

Při testech chtějí podvádět pouze jednotlivci, tvrdí Jáchym Vintr ze ScioLinku >>

Důležité zkoušky se označují anglickým přívlastkem high-stakes a ideálním nástrojem pro zajištění rovných podmínek je online proctoring.

Online proctoring je forma vzdáleného dohledu nad férovým průběhem zkoušky. Když to zjednodušíme, tak se student přihlásí do aplikace a ověří svou identitu třeba vyfocením občanského průkazu. Pak webkamerou nahraje okolí svého pracovního místa, nechá ji zapnutou, nastaví sdílení pracovní plochy a začne na počítači vyplňovat test. Kamera s mikrofonem snímají průběh zkoušky stejně, jako by to dělal vyučující při testu naživo. Po dokončení se odpovědi spolu s obrazovým a zvukovým záznamem odešlou lektorovi, který vše vyhodnotí.

Součástí online proctoringu bývá umělá inteligence. Liší se však její role. Někdo jí svěřil téměř vše, u někoho má AI na starosti jen dílčí úkoly.

Ve ScioLinku vnímáme AI pouze jako asistenta, který zrychluje práci lidem >>

Při online zkouškách nemusí uchazeči cestovat přes půl republiky nebo kontinentu.

1. Klasické přijímací zkoušky na vysokou školu

Asi nejběžnější využití online proctoringu. Přijímačky zpravidla rozhodují o budoucí kariéře studentů – pokud se uchazeč dostane na kvalitní školu, snadněji najde uplatnění. Online forma testu přináší spoustu výhod jak fakultě, tak studentům, např.:

 • odpadne (mnohdy několikahodinové) cestování,
 • mohou skládat důležitou zkoušku v soukromí,
 • škola nemusí rezervovat velkou místnost, přemlouvat pedagogy k nepopulárnímu dohledu, tisknout papírové testy, opravovat chyby „stránku po stránce“ a přepisovat údaje do interních systémů.

Fakulta si může nechat do online formy „překlopit“ vlastní přijímací zkoušky nebo využít Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) od Scio.

Výhodou online formátu testů je rychlost zpracování výsledků i širší spektrum otázek. Některé druhy otázek jsou totiž v papírové podobě zkoušky složité, nebo se vůbec nedají využít:

 • otázky s audiovizuálními prvky (fotky, zvukové nahrávky, videa)
 • nebo interaktivní otázky, které reagují na předchozí odpověď uchazeče.

Zjistěte, jak jsme otestovali prostorovou představivost budoucích architektů VUT >>

2. Přijímačky pro zahraniční uchazeče

Pokud se na daný obor hlásí uchazeči z ciziny, může jim vysoká škola vyjít vstříc a nabídnout online test se vzdáleným dohledem. Týká se to především bakalářských a magisterských programů, které se vyučují v angličtině:

 • programování,
 • datová věda,
 • ekonomie,
 • nanotechnologie,
 • lékařství,
 • veterinářství.

V obecné rovině jsou výhody online testů shodné jako v případě klasických přijímaček pro domácí uchazeče. Pro zahraniční uchazeče je však možnost vyhnout se cestování do Česka nebo některého z regionálních zkouškových hubů ještě příjemnější.

Zkouškové huby mají nevýhodu i z pohledu univerzity. Připomínají totiž složitou logistickou operaci, která po zaměstnancích univerzity vyžaduje, aby:

 • v cizině dopředu pronajali zkouškovou místnost,
 • zajistili celou komunikaci v cizím jazyce,
 • vyřešili fakturaci a veškeré provozní věci,
 • informovali uchazeče o praktických aspektech testu (kde, kdy, v kolik, jak…),
 • vyrazili na zahraniční pracovní cestu,
 • připravili prostory ke zkoušce,
 • řešili dotazy uchazečů,
 • dohlédli na férový průběh
 • a odvezli vyplněné archy do Česka k vyhodnocení.

Zajistili jsme přijímací zkoušky pro Nory, Islanďany a další cizince, kteří studují lékařství na Slovensku >>

Na státnice se studenti rádi učí společně. Při zkoušce ale ocení soukromí.

3. Státnice nebo postupové zkoušky v prezenčním i kombinovaném studiu

I po přijetí k vysokoškolskému studiu čekají budoucí bakaláře a magistry důležité testy. Nezřídka skládají studenti souborné zkoušky nebo postupové zkoušky (např. z dvou až třísemestrálních předmětů). I tento typ testů může fakulta nebo katedra nabídnout v online podobě se vzdáleným proctoringem.

Zajímavé je to pro studenty, kteří:

 • souběžně se školou pracují, 
 • starají se o malé dítě,
 • jsou na zahraniční stáži 
 • nebo výměnném pobytu. 

4. Výuka jazyků: rozřazovací zkoušky na univerzitě nebo jazykové certifikáty

Ze začátku semestru se studenti zapisují k výuce cizích řečí. Aby byly hodiny přínosné a efektivní, potřebují lektoři studenty na srovnatelné jazykové úrovni. Právě v takové situaci, kdy se mnozí studenti teprve stěhují do univerzitního města, se vyplatí online zkouška se vzdáleným proctoringem.

Rozřazení podle znalostí proběhne třeba hned druhý den po zápisu a od druhého týdne se může výuka rozjet naplno.

Výhody proctoringu naplno poznáte i ve chvíli, kdy jako jazyková škola učíte zahraniční studenty řeč nezbytnou ke studiu v dané zemi. Obvykle výuka probíhá online a zakončuje ji zkouška a certifikát, který absolvent předloží univerzitě, na kterou se hlásí. Čím férovější podmínky pro složení zkoušky zajistíte, tím větší váhu bude udělený certifikát mít – a tím větší konkurenční výhodu získáte.

Jak online testování s proctoringem posune jazykovou školu?

Online proctoring usnadní i firemní či odborné vzdělávání.

5. Rekvalifikační nebo firemní certifikace 

Přínosy online testování však přesahují univerzitní prostředí. Proctoring totiž dokáže zajistit férový průběh jakékoliv zkoušky zakončené certifikátem, např.:

 • pro makléře,
 • finanční poradce,
 • daňaře
 • nebo projektové manažery.

Užitečný je online proctoring při zakončení různých rekvalifikačních kurzů. Rovné podmínky zajistí i pro jakoukoliv interní zkoušku nebo trénink v korporaci. Platforma by si poradila i s testy pro získání různých licencí, jako jsou třeba řidičské průkazy.

Když online proctoring, tak osvědčené řešení

Pokud se rozhodnete pro online testy se vzdáleným dohledem, sáhněte po řešení, které už má reference. Chtějte po dodavateli, aby dokázal své řešení co nejlépe přizpůsobit vaší situaci – univerzální platformy totiž trpí řadou nedostatků. Zajímejte se i o reputaci daného řešení v odborné komunitě.

ScioLink získal ocenění Tech Champions v kategorii Cybersecurity & IT od Financial Times >>

Pokud si chcete o přínosech online proctoringu ScioLink promluvit osobně, ozvěte se na mdrnek@scio.cz nebo si přes náš web naplánujte nezávaznou 30minutovou konzultaci.

PRVNÍ KROK JE NA VÁS

Vším vás provedeme

Kontaktujte nás