BLOG

Jak studenti vnímají online a offline přijímací zkoušky a jak díky zpětné vazbě zlepšujeme ScioLink

Jak studenti vnímají online a offline přijímací zkoušky a jak díky zpětné vazbě zlepšujeme ScioLink

Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se každoročně účastní přibližně 50 000 studentů. Od roku 2021 si mohou vybrat, jestli zkoušku složí klasicky v učebně, nebo online třeba u sebe doma. Pravidelně od účastníků zjišťujeme zpětnou vazbu. Přečtěte si, jak uchazeči o vysokoškolské studium vnímají různé formy testování a jak jsme díky nim zlepšili ScioLink.

Nejprve nezbytný kontext. ScioLink je platforma pro online testování, kterou jsme vyvinuli během pandemie koronaviru. Brzy jsme totiž pochopili, že kvůli lockdownům nebude možné zorganizovat NSZ klasickým způsobem.

Vytvořené softwarové řešení dnes používáme pro NSZ, ale také s jeho pomocí stavíme online přijímací zkoušky na míru. V tom druhém případě slouží ScioLink jako platforma pro vyplnění testu od libovolné vysoké školy v Česku nebo zahraničí. „A je to platforma velmi flexibilní tím, že ji umíme přizpůsobit pravidlům, která si pro přijímačky stanoví příslušná fakulta,“ vysvětluje Lenka Fiřtová, Test Developer a Data Analyst ve Sciu.

Podvádět chtějí pouze jednotky studentů, říkají specialisté z týmu ScioLink. Přečtěte si příběh online testovací platformy >> 

Online a offline NSZ se liší pouze v detailech

Struktura testu i otázky jsou v daném termínu stejné bez ohledu na charakter zkoušky (online vs. offline). Drobné rozdíly se týkají pomůcek. Zatímco u klasických NSZ dostane studentu fixy nebo papír na poznámky až v učebně, v online verzi je řada pomůcek jako poznámkový blok, zvýrazňovač nebo kalkulačka přímo integrovaná do softwaru – konkrétní pomůcky závisí na pravidlech testu.

Na férový průběh online testu dohlíží AI. Zjistěte, co je to online proctoring >>

„Poslechové otázky se v učebnách pouští z počítače nebo rádia všem účastníkům, kdežto v online verzi si student může nasadit sluchátka, a to některým lidem vyhovuje více,“ doplňuje další rozdíl Lenka Fiřtová.

Poslední výraznější odlišnost se vztahuje k průchodu testem. „V online variantě mohou studenti volně proklikávat úlohami a měnit odpovědi, kolikrát chtějí, když zjistí, že něco vypočítali nebo odhadli špatně. V papírové formě mohou výsledek opravit právě jednou,“ vysvětluje Lenka Fiřtová.

V učebnách mohou mít studenti na stole pomůcky, ale mnohdy se potýkají s horším zvukem při poslechových cvičeních.

Výsledky mají studenti v online i offline verzi NSZ podobné

Vzorek 50 000 absolventů zkoušky působí jako skvělý materiál k analýzám různého druhu. Počet studentů přihlášených k jednotlivým termínům NSZ však kolísá a stejně tak se mění podíl účastníků online a offline verze. Navíc se nejedná o náhodné skupiny, takže analýza výsledků není jednoduchá

„Naštěstí existují statistické metody, které umožňují porovnat náročnost úloh pro různé skupiny lidí, například muže a ženy. Tyto metody jsme využili k analýze odlišného fungování úloh v online a offline verzi – a vyšlo nám, že rozdíly jsou minimální,“ popisuje Lenka Fiřtová a přidává další zajímavé zjištění: „Na základě zahraničních studií jsme se domnívali, že v online verzi budou mít studenti větší problém s delšími texty. Výsledky ale ukazují, že to tak není. Obtížnost úloh s delšími texty je v online i offline verzi NSZ srovnatelná.“

Nejzajímavější poznatky od studentů

Neméně zajímavá je rovina subjektivního vnímání online a offline testů, které sledujeme s pomocí dotazníků a focus groups. Poslední větší dotazování jsme uskutečnili na podzim 2022, kdy se NSZ konaly na identické verzi ScioLinku, kterou využívají fakulty při online přijímacích zkouškách na míru.

„Studenti si tehdy pochvalovali přehlednost ScioLinku – jako velmi přehledný nebo spíše přehledný ho označilo 95 % lidí,“ říká Lenka Fiřtová. Pouze 2 % studentů považovaly orientaci ve ScioLinku za složitou. 

Na porovnání online a offline testů jsme se doptávali při fokuskách. Mezi nejvýznamnější výhody online verze z pohledu studentů patří:

  • možnost zůstat doma, ráno zapnout počítač a vyhnout se v důležitou chvíli zbytečnému stresu z cestování,
  • a možnost vracet se opakovaně k již zodpovězeným úlohám, případně změnit původní odpověď, klidně i několikrát.

Na klasické papírové verzi NSZ si studenti pochvalovali, že:

  • nehrozí technické výpadky při vyplňování testů, třeba výpadek elektřiny nebo aktualizace počítače v nejméně vhodnou chvíli,
  • si mohou kreslit a psát přímo do testu.

„Pro 34 % studentů, kteří se rozhodli pro online verzi testu, je tím hlavním důvodem možnost zůstat ve známém prostředí, třeba doma v obýváku,“ vyzdvihuje Lenka Fiřtová.

Z našich zjištění vyplývá, že se pořád najde spousta studentů, kteří preferují klasický papírový test. Zároveň si studenti pochvalují možnost výběru. „Pokud odhlédnu od NSZ, je hybridní fungování silnou stránkou řešení od Scia. Fakulta může současně uspořádat klasické papírové přijímačky i online variantu přes ScioLink pro studenty, kteří raději skládají zkoušku doma,“ dodává Lenka Fiřtová.

Síla ScioLinku je i v hybridním fungování. Kdo chce papír, dostane otázky na papíře. Komu vyhovuje skládání zkoušky přes internet, stačí mu zapnout počítač v obýváku.

Jak s poznatky od absolventů NSZ zlepšujeme ScioLink

S připomínkami od studentů aktivně pracujeme. A pokud najdeme způsob, jak ScioLink vylepšit, pustíme se do toho. Prakticky jsme tímto způsobem:

  • doplnili ScioLink o integrovaný poznámkový blok a funkci podtrhávání textů,
  • odladili starší verze ScioLinku do stávající UX podoby, která vyhovuje 98 % uchazečům o vysokoškolské studium,
  • zapracovali na technickém řešení, které funguje i při výpadcích připojení k internetu,
  • připravili podrobný onboarding včetně videí s návody „Jak na…“, při kterém se všichni studenti pár dnů před zkouškou seznámí se ScioLinkem, proklikají si cvičný test i úvodní identifikaci občanským průkazem.

Využijte prověřené řešení online testování i na vaší fakultě

Z pohledu vývoje ScioLinku jsou pro nás roky zkušeností s NSZ ohromnou výhodou. Jednak fungování platformy pravidelně prověřují desítky tisíc studentů, jednak máme možnost platformu pro online testování vylepšovat podle názoru vysoce relevantní cílové skupiny uživatelů.

Když porovnáváme online a offline testy, z dat nám vychází, že zvolená forma testování nemá vliv na výsledek – případná obava z horších výsledků při online testování je tedy pouze subjektivní. Což je ovšem fakt, který si nezaslouží podceňovat, a je vhodné uchazečům o studium dát na výběr.

PRVNÍ KROK JE NA VÁS

Vším vás provedeme

Kontaktujte nás