BLOG

Otestovali jsme prostorovou představivost budoucích architektů a ušetřili zaměstnancům FA VUT v Brně desítky hodin práce

Otestovali jsme prostorovou představivost budoucích architektů a ušetřili zaměstnancům FA VUT v Brně desítky hodin práce

Součástí přijímaček na brněnskou architekturu je test prostorové představivosti. Dříve ho studenti vyplňovali na papíře, díky ScioLinku to však v roce 2022 zvládli online z domova. Více než 400 uchazečů o bakalářské studium tak nemuselo na otočku jezdit do Brna a fakulta ušetřila přibližně hodně času při organizaci zkoušky. Zjistěte detaily o spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně.

Klasické studijní předpoklady pro přijetí nestačí

Architektura je obor na pomezí exaktních a společenských věd. Aby studenta přijali do bakalářského programu, musí tedy obstát hned z několika testů. „Už řadu let fakulta spolupracuje se Scio a vyžaduje po uchazečích absolvování Národních srovnávacích zkoušek,“ vysvětluje Jáchym Vintr, Product Owner ScioLinku.

V rámci NSZ uchazeči ověří své obecné studijní předpoklady a znalosti základů společenských věd. „Poté je fakulta zkouší ještě z prostorové představivosti, což je schopnost, bez které se neobejde žádný architekt,“ popisuje Vintr. Do roku 2021 probíhalo testování prostorové představivosti klasicky prezenčně na vysoké škole. Fakulta ale narážela na různé překážky:

 • kvůli nedostatku velkých místností museli vypisovat několik termínů,
 • příprava více sad otázek i dohled na férový průběh zkoušky vyžadovaly desítky hodin zaměstnanců,
 • časově náročné bylo i opravování testů,
 • s více verzemi testů se navíc zvyšovalo riziko rozdílné obtížnosti.

„Nepohodlné to bylo i pro uchazeče. Pokud by se na zkoušku vypravil student třeba z Teplic, zabere mu jedna cesta přes čtyři hodiny. Z Košic do Brna to je osm hodin. A to většina uchazečů ještě chce mít rezervu, takže to jsou výpravy na celý den, pravděpodobně i s přespáním v hotelu,“ dává příklady Vintr.

Která kostka je která? Ukázková otázka z testu prostorové představivosti. Zdroj: FA VUT.

Pandemie jako akcelerátor změny

Vedení fakulty si limity uvědomovalo a delší dobu zvažovalo digitalizaci této části přijímacího řízení. Novou dynamiku do rozhodování vnesl COVID-19. Série lockdownů, která ohrožovala běžný průběh přijímaček, přiměla FA VUT rozhodování urychlit – od prvních jednání k samotné realizaci testu uběhlo pouhých 6 měsíců.

„Při výběru řešení pro online testy hrály z pohledu FA VUT roli dobré zkušenosti s organizací Národních srovnávacích zkoušek,“ vzpomíná Vintr a dodává, že právě během podzimu 2021 jsme ScioLink pořádně prověřili při NSZ: „Testovací platformu jsme vyvíjeli během pandemie, postupně jsme ji vylepšovali. Na podzim už byla venku plná verze a skvěle obstála při online variantě NSZ, kdy naráz zkoušku složily jednotky tisíc studentů.“ 

Zjistěte, jak díky zpětné vazbě od studentů při NSZ zlepšujeme ScioLink >>

Půlrok v pandemii urychlil procesy, které běžně trvají mnohem déle.

Stavíme pro fakultu přijímací zkoušku na míru

Platformu pro online testování jsme tedy využili jako nástroj, přes který uchazeči na konci ledna 2022 složili test prostorové představivosti. Samotnému testu předcházela pečlivá příprava, která mimo jiné zahrnovala:

 • vytvoření nových úloh vhodných pro online testování (25 úloh, jen jedna správná odpověď)
 • definování pravidel zkoušky (možnost odpovídat na přeskáčku, limit 35 minut, žádné povolené pomůcky na stole),
 • přípravu stručné webové stránky s instrukcemi,
 • přípravu a rozesílku infomailu uchazečům,
 • onboarding, při kterém si uchazeči nanečisto vyzkoušeli fungování ScioLinku.

„Dostali jsme od fakulty sadu otázek v PDF a společně je zrevidovali. Někdy jsme s pomocí našich kolegů, kteří ve Sciu vyvíjejí testy Obecných studijních předpokladů a Matematiky, navrhli nové otázky. Někdy jsme jen upravili formát, šlo třeba o rozložení obrázků na stránce, aby uchazeč nemusel zbytečně scrollovat nebo přibližovat,“ vysvětluje Vintr.

Fakulta nám také předala seznam 420 uchazečů a jejich e-mailové adresy a my si vzali na starost veškerou komunikaci včetně představení pravidel zkoušky a prostředí ScioLinku. „Připravili jsme web, kde studenti našli všechny informace a týden před termínem jsme všem zaslali e-mail s odkazem, přes který se dostali přímo do ScioLinku a absolvovali onboarding,“ doplňuje Vintr s tím, že:

 • onboarding byl pro uchazeče důrazně doporučený,
 • po celou dobu byla k dispozici infolinka se specialisty, kteří studentům odpovídali na jakékoliv otázky ohledně ScioLinku.

Férový průběh zkoušky, úspora poloviny času a výsledky do týdne

V den a čas testu se uchazeči přihlásili do ScioLinku, přes webkameru se identifikovali a pustili se do vyplňování testu. Férový průběh testu jsme zajistili s pomocí online proctoringu. Zjednodušeně řečeno to znamená, že:

 • průběh celé zkoušky snímala webkamera a mikrofon, které dohlížely, 
 • jestli studenti nekomunikují s někým dalším,
 • neodchází z místnosti,
 • nehledají nápovědu na internetu,
 • platforma navíc kontrolovala, jestli nepoužívají klávesové zkratky jako Ctrl+C a Ctrl+V
 • nebo nemají vedle zapnutý externí monitor.

Pokud vás zajímá fungování online proctoringu detailněji, máme pro vás samostatný článek >>

Záznam posléze vyhodnotila umělá inteligence a při podezření na porušení pravidel předala podnět lidskému hodnotiteli, který měl konečné slovo. „Nejednalo se o chyby ve velkém. Při testu porušily pravidla pouze jednotky studentů,“ uzavírá Vintr.

Fakultě jsme výsledky testu předali do týdne

FA VUT si na spolupráci pochvaluje:

 • nižší personální nároky na opravování testů,
 • vyšší komfort pro uchazeče, kteří bydlí daleko od Brna,
 • technickou podporu fakultě i studentům během přípravy, onboardingu i samotné zkoušky,
 • ověření technologických kompetencí uchazečů.

Proděkan FA VUT Brno Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D vyzdvihuje ještě následující: „Tým ScioLinku zrevidoval a upravil naše otázky tak, aby byly vhodné pro online prostředí. Vedení fakulty toto uvítalo jako pozitivní krok. Hlavní benefity přijímacího řízení se ScioLinkem vidím v ušetření významného množství času u přípravy zkoušek a zajištění toho, že uchazeči jsou postaveni na jednu rovinu – všichni dostanou test ve stejnou dobu a nikdo nemusí dojíždět do Brna.“

Přečtěte si, jak ScioLink zefektivnil přijímačky na Jesseniovu lékařskou fakultu v Martině >>

Přemýšlíte o online přijímacích zkouškách na míru?

Pokud na fakultě řešíte digitalizaci přijímaček, pomůže vám whitepaper o online testování pro vysoké školy. Stáhněte si ho z této stránky a pak stačí jeden e-mail nebo telefonát – rádi s vámi vše probereme při nezávazné konzultaci.

PRVNÍ KROK JE NA VÁS

Vším vás provedeme

Kontaktujte nás