BLOG

Zajišťujeme férové podmínky u přijímaček, podvádět chtějí jen jednotky studentů

Zajišťujeme férové podmínky u přijímaček, podvádět chtějí jen jednotky studentů

[Rozhovor] Zajišťujeme férové podmínky u přijímaček, podvádět chtějí jen jednotky studentů

Když se zástupci fakult vyhodnocujeme průběh přijímací zkoušky, nejvíc je překvapí, jak hladce test proběhl a co všechno už nemusí dělat. Při přemýšlení nad ScioLinkem však realisticky zvažte, jak je vaše instituce připravená na inovace. Zjišťovali jsme od Jáchyma Vintra a Johany Šperlové, pro koho se ScioLink hodí, jakou roli sehrál ve vývoji covid a jaké jsou s testovací platformou plány do budoucna.

Nejprve zkratkovitě – jak byste ScioLink popsali jednou větou?

Jáchym: Platforma pro online testování, kde na férový průběh zkoušky pomáhá dohlížet umělá inteligence.

Johana: Nástroj, který umožňuje složit zkoušku klidně z obýváku, takže student nemusí nikam jezdit a škola ušetří spoustu času s organizací přijímacího řízení.

A když to zkusíte detailněji?

Jáchym: Díky ScioLinku zorganizujete na dálku důležité zkoušky jako přijímačky na vysokou školu a všichni zúčastnění mají jistotu, že všichni hrají podle stejných pravidel. Zjednoduším to: Uchazeči přijde odkaz e-mailem, proklikne se na platformu, ukáže na webovou kameru občanský průkaz, natočí okolí svého pracovního místa a pustí se do odpovídání na otázky. Ty jsou na platformě dopředu nahrané přesně podle požadavků dané školy.

Johana: Průběh zkoušky zaznamenává kamera, která si všímá, jestli studentovi někdo nenapovídá nebo nehledá odpovědi na mobilu. Záznam vyhodnocuje umělá inteligence. A když si všimne něčeho podezřelého, přidá k příslušnému místu poznámku. Tu pak vyhodnotí proškolený hodnotitel. Je to dobrá ukázka spolupráce umělé inteligence a lidského faktoru. Škola má díky tomu nástroj, jak zajistit férové podmínky pro všechny.

Jáchym Vintr působí jako Product Owner testovací platformy ScioLink. U vývoje platformy je od samého začátku, tj. od léta 2020. Studoval psychologii na Univerzitě Karlově a University of Groningen. Ve Sciu pracuje od roku 2016, předtím působil v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) a spoluzaložil neziskovou organizaci Green Dock.

Johana Šperlová má ve ScioLinku na starosti business development. Vystudovala mezinárodní vztahy na McGill University v Montrealu a Hertie School v Berlíně. Pracovala jako AI Project Manager ve startupu Merantix Lab a spoluzaložila aplikaci Mamio.

Méně stresu pro studenty a nižší náklady pro fakulty

Pro koho je platforma vhodná?

Jáchym: Z pohledu uživatele je to ideální pro lidi, kterým je nepříjemné sedět při důležité zkoušce v obrovské místnosti plné dalších uchazečů o studium. Radši test vyplní ve známém prostředí. Dám vám příklad – před lety jsem skládal přijímačky na filozofickou fakultu. Jsem z Karlových Varů, takže jsem musel do Prahy o den dřív, přespal jsem v hostelu a brzy ráno se vydal na fakultu. Tam jsem bloudil a hledal správné dveře, nakonec se dostal do učebny, kde nás sedělo asi 150. Rozdali nám obálky s různými testy, my si měli vybrat, který z nich vyplníme, pak se nad tabulí spustila velká časomíra a my se dali do práce. Byl to pořádný stres, který by se ScioLinkem z velké části opadl.

Johana: Taky si pamatuju klasické papírové testy. Během zkoušky se jedné účastnici udělalo špatně a omdlela. Než ji vzkřísili, sebralo to všem asi deset minut a pořádně nás to tehdy rozhodilo. U důležitých zkoušek, jako jsou přijímačky, je takové vyrušení hodně nepříjemné a se ScioLinkem by k něčemu takovému nedošlo.

A když se na to podíváte z pohledu škol, kam se ScioLink hodí?

Johana: Do organizací, které si chtějí ušetřit práci s přijímačkami – nemusí hledat místnost pro stovky lidí, tisknout testy, opravovat chyby na papíře nebo vše skenovat do elektronické podoby. A ta úspora je mnohem vyšší v případě škol, které organizují přijímačky pro zahraniční studenty. Tam se běžně přijímačky odehrávají třeba na konzulátu, kam se sjíždějí nebo slétají zájemci z širokého okolí, škola vyšle své zástupce, kteří převážejí spoustu dokumentů. Vzhledem k dostupným technologiím je to zbytečně složité.

Kdo za ScioLinkem stojí?

Jáchym: Nejužší tým tvoří 6 interních vývojářů a podobný počet lidi, kteří řeší provozní věci a byznys. K tomu máme specialisty v call centru, které pomáhá před zkouškami nebo během zkoušek, desítky hodnotitelů férovosti zkoušek a několik externistů na UX design aplikace nebo PR. A pak spolupracujeme se společností Born Digital, která vyvíjí umělou inteligenci a celkové proctoringové řešení ScioLinku.

Zajímají vás detaily o online proctoringu? Přečtěte si samostatný článek >>

Johana: ScioLink je produkt Scia, které dalo úvodní impulz, financuje vývoj a pozoruje celkový směr.

Jáchym: Role Scia je zásadní. Ve ScioLinku sice nevymýšlíme otázky pro přijímací zkoušky na vysoké školy, ale stejně čerpáme z 25 let zkušeností Scia. Jsou nám k dispozici psychometrici a další specialisté, bez kterých by nefungovaly Národní srovnávací zkoušky (NSZ) tak dobře, jak fungují. Prakticky se jedná o know-how k organizaci zkoušek nebo typům otázek. Když ScioLink potřebuje expertní radu, máme ji tzv. in-house.

Se ScioLinkem nemusíte rezervovat učebny nebo hnát zájemce o studium přes polovinu republiky.

Vývoj aplikace: kořeny v covidu a tisíce hodin programování

Proč jste se vůbec do vývoje ScioLinku pustili?

Jáchym: Zásadní impulz přišel s nástupem covidu, kdy jsme si ve Sciu uvědomili, že nepůjde zorganizovat zkoušky prezenčně. Museli jsme zareagovat a vymyslet řešení pro online testy.

Johana: Prvotní zadání bylo digitalizovat NSZ, které fungují 25 let a mají jasně danou podobu, co se týká typů a počtu otázek nebo průběhu. Za pár měsíců jsme vytvořili prostředí, ve kterém student skládá test stejně jako na papíře. Jen jsme nahradili osobní dohled vzdáleným proctoringem. Narozdíl od zahraničních řešení jsme proctoring doplnili přímo do rozhraní pro vyplňování testu. Studenty to nijak neobtěžuje, je to jednoduché a pohodlné.

Jáchym: A technické požadavky na vybavení jsou nižší, než když spolu dva lidé mluví přes Google Meet.

Jaká je další geneze projektu?

Jáchym: Po dvou a půl letech vývoje jsme teď asi u 20. verze ScioLinku. Velikost úprav mezi jednotlivými verzemi se dost liší. Většiny si student vůbec nevšimne. Asi největší skok byl na začátku, kdy jsme přešli z externího řešení proctoringu na integrovaný. Kdybych šel o trochu víc do detailu technického řešení, tak jsme ze ScioLinku udělali klientskou aplikaci – běží přímo v počítači a online musí být jen na začátku a na konci testu. Díky tomu ScioLink funguje, i když studentovi vypadne internet.

Byli do vývoje zapojení studenti?

Jáchym: Jsou zapojení neustále. Už jen tím, že od nich zjišťujeme zpětnou vazbu. Po každém testu se jich ptáme na uživatelskou zkušenost. Máme také feedback přes technickou podporou. A pak je nepřímé zapojení díky online proctoringu – když vyhodnocujeme férovost testů, vidíme na záznamu, jestli se studentům daří klikat na správná tlačítka, jestli se jim rozhraní zobrazuje tak, jak jsme to vymysleli.

Johana: A zapojené jsou samozřejmě i vysoké školy. Pro každou fakultu nastavujeme ScioLink na míru. Detailně si na začátku spolupráce popíšeme požadavky a pak prostředí upravíme. Někdy to jsou drobnosti, jako když jedna z fakult potřebovala, aby se student nemohl při průchodu testem vracet k již zodpovězeným otázkám – takže z jejich konfigurace ScioLinku zmizelo tlačítko Zpět.

Řešení pro univerzity z Česka i Slovenska

Jací klienti to se ScioLinkem táhnou nejdéle?

Jáchym: Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě a pak Jesseniova lékařská fakulta Univerzity Komenského v Martině.

Máte nějaké zajímavé reference v Česku?

Johana: Našim zákazníkem nejsou univerzity zastoupené rektorátem, ale fakulty. Přijímačky jsou totiž v jejich režii. Zajímavá je třeba spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně, pro kterou jsme připravili speciální testy prostorové představivosti, nebo s Fakultou architektury ČVUT v Praze.

Když se zástupci fakult jednáte, na jaké obavy narážíte nejčastěji?

Jáchym: Téměř vždy je zajímá, jak zacházíme s osobními údaji studentů, kde se ukládají, na jak dlouho a kdo k nim má přístup. Ptají se také na roli umělé inteligence a na způsoby, jak se vypořádáme s podváděním.

Bezpečnost osobních údajů studentů při online testování jsme popsali v samostatném článku >>

Johana: Jsou to otázky typu, jak poznáte, že člověk nepoužívá sluchátko s nápovědou, nemá v rukávu telefon nebo že nepřilepil tahák k monitoru. Naprostou většinu takových podvodů odhalíme kombinací umělé inteligence a lidského hodnotitele nebo s pomocí datových analýz, které běží na pozadí ScioLinku. Ale ráda bych doplnila, že naprostá většina studentů nejde ke zkoušce s cílem podvádět. 

Co nejvíc zajímá studenty?

Johana: Většina se obává, aby se nevědomky neprovinila proti pravidlům. Studenti strávili před počítačem při výuce v podstatě polovinu pandemie, takže jsou na technologie zvyklí. Ale u tak důležitých momentů jako přijímačky je to pro ně samozřejmě něco nového. 

Jáchym: ScioLink je naštěstí postavený intuitivně, aby ovládání zvládl opravdu každý. Před zkouškou se navíc studentům ozveme a nasměrujeme je k onboardingu, při kterém si nanečisto vyzkouší identifikaci, odpovídání na otázky i ovládání celé aplikace. Tím se nám daří obavy odbourávat.

Než se pustíte do inovací, realisticky zhodnoťte, na co je vaše instituce připravená, a připravte se na jednání s dalšími aktéry.

Největší překvapení: fakt to bylo tak snadné?

Jakou součinnost potřebujete od školy, aby se zkouška mohla uskutečnit?

Jáchym: Když to zjednoduším, tak 3 věci. Aby nám poslali test, který zdigitalizujeme, zkontrolujeme gramatiku, a pokud má škola zájem, tak i z pohledu věcné správnosti nebo psychometriky. Potom potřebujeme jasná pravidla zkoušky – jestli si třeba studenti mohou dělat poznámky na papír, používat kalkulačku nebo se vracet k vyplněným otázkám. A třetí požadavek je seznam přihlášených ke zkoušce včetně e-mailových adres, na které jim pošleme informace ohledně zkoušky.

Co fakultu po dokončení zkoušky překvapí?

Jáchym: Že to celé proběhlo hladce. Za rok ScioLink zvládne 40 tisíc zkoušek a případy lidí, u kterých došlo k technické chybě a test nešel vyhodnotit, spočítáme na prstech. Za technické řešení jsme dokonce získali prestižní ocenění Tech Champion v kategorii Cybersecurity & IT od Financial Times.

Pokud by chtěl zástupce jakékoliv fakulty v Česku nebo na Slovensku používat ScioLink, co si musí promyslet?

Jáchym: Realisticky bych na místě takového člověka zhodnotil připravenost fakulty na inovace. Digitalizace totiž kromě zřejmých výhod přináši i výzvy. A je potřeba získat na svou stranu členy akademického senátu, studijního oddělení i dalších částí fakulty, které se podílí na koncepci a realizaci přijímaček.

Johana: S vysvětlováním přínosů nebo demonstrací systému jsme samozřejmě fakultám k dispozici. Stačí se ozvat, vysvětlíme možnosti, připravíme podklady nebo nachystáme workshop pro klíčové lidi na fakultě.

Kolik ScioLink stojí?

Johana: Můžu prozradit, že náklady dělíme do 2 kategorií. Nejprve jednorázové, kam patří veškeré nastavení, digitalizace a kontrola testů, zpracování dat uchazečů, technická podpora a analytické zpracování výsledků testů. A tou druhou kategorií jsou náklady spojené s počtem uchazečů. Zákazník platí vždy po uzavření zkoušky a cena vychází z počtu dokončených zkoušek.

Co se ScioLinkem plánujete do budoucna?

Johana: Ráda bych se ScioLinkem prorazila na fakultách, které přijímají zahraniční studenty. Tam jsou totiž úspory pro školu i zvýšení komfortu pro uchazeče opravdu zásadní.

Jáchym: Většina řešení pro online testování pochází z USA nebo Velké Británie. Stojí za nimi korporace s výrazně vyšším obratem, ale když si ta řešení porovnáváme, vychází to naše lépe – pro účely důležitých zkoušek, jako jsou například právě přijímačky. Zjišťujeme, že ScioLink školám sedí mnohem víc, takže bychom se chtěli prosadit v regionu střední a středovýchodní Evropy. A to nejen u přijímaček, ale i u různých postupových zkoušek.

Stáhněte si whitepaper o online testování

Pokud vás téma zajímá detailněji, připravili jsme whitepaper o online testování pro vysoké školy. Stáhněte si ho z této stránky.

PRVNÍ KROK JE NA VÁS

Vším vás provedeme

Kontaktujte nás